0903.948.133 -

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG TUẤN

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D là loại có sử dụng xăm bên trong. Vỏ maxxis có độ ổn định khi vận hàng cao, không sàn lắc, không nhảnh bánh xe hoạt động, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho người lái.
Thông tin sản phẩm

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D là loại có sử dụng xăm bên trong. Vỏ maxxis có độ ổn định khi vận hàng cao, không sàn lắc, không nhảnh bánh xe hoạt động, tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho người lái.

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D sử dụng được cho nhiều loại xe phổ thông như wave, dream, sirius, jupiter, future, axelo, viva.....

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D sử dụng săm.

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D.

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17

Vỏ Xe Maxxis 2.50 -17 gai kim cương 3D.

phone